fbpx

AKTUÁLNE COVID PODMIENKY

 

V zmysle aktuálne platného covid automatu sa okres Ružomberok od 27.09.2021 nachádza v červenej farbe.

Vstup do priestorov Hotela KULTÚRA*** je umožnený výlučne osobám v režime OTP.

Vstup do Wellness Hotela KULTÚRA*** je umožnený výlučne zaočkovaným osobám.

 

Za osobu v režime očkovaná, testovaná alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa považuje:
a) osoba plne očkovaná
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za plne očkovanú osobu sa považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
d) osoba do 12 rokov veku.

 

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.